blank

Izguba dohodka

Zavarovanje krije stroške poslovanja, ki jih kot zavarovanec ne morete pokriti v primeru obratovalnega zastoja zaradi požara, viharja, toče in podobno.