blank

Podjetniški konfigurator

Konfigurator podjetniških tveganj bo najbolj v pomoč podjetnikom malih in srednje velikih podjetij. Na osnovi vaših odgovorov lahko prepozna nevarnosti, ki ste jim izpostavljeni, in predlaga izhodiščni nabor zavarovanj za ta tveganja.