O zavarovanju

Zavarovanje opreme v zakupu je namenjeno:

Zavarovanje praviloma sklene lastnik opreme (najemodajalec), lahko pa jo za njegov račun sklene najemnik opreme (uporabnik).

Kaj lahko zavarujete?

Pogosta vprašanja

  • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
  • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
  • Nastalo škodo fotografirajte.
  • V primeru požara, eksplozije, vlomne ali navadne tatvine takoj obvestite pristojno policijsko postajo ter navedite, katere stvari so bile uničene, poškodovane ali odnesene.
  • Zavarovalnico obvestite takoj oziroma najkasneje v treh dneh, ko izveste za nastanek škodnega dogodka.
  • Zavarovalnici posredujte prijavo škode in morebitne slike poškodovanih predmetov in stvari. Predložite tudi vse podatke in dokaze, ki so vam na voljo za hitro in učinkovito reševanje vašega primera.

Hitra in preprosta prijava škode: