INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec osebnih podatkov je ustanoviteljica kluba – AGENZA d.o.o. Zavarovalniško zastopanje, Velenje, Rudarska 1,  kjer lahko člani kluba uveljavljajo svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, določila:

Agenza Klub ugodnosti
AGENZA d.o.o. Zavarovalniško zastopanje
Žarova cesta 19
3320 Velenje
e-naslov: marketing@agenza.si

Zoper odločitev upravljavca o pravicah ali v primeru kršitev varstva osebnih podatkov lahko posameznik vloži pritožbo oziroma prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij na www.ip-rs.si).

Osebne podatke bodo obdelovale pooblaščene osebe skupnih upravljavcev, v imenu skupnih upravljavcev pa jih obdelujejo tudi zunanji izvajalci (izvajalci storitev informacijske tehnologije za podporo aktivnostim kluba, oglaševalske agencije, ponudniki orodij za pošiljanje ali izdelavo kuponov in priporočil, ipd.), s katerimi se predhodno sklene ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov. Osebni podatki se ne bodo iznesli v mednarodno organizacijo, se pa bodo iznesli v tretjo državo (ZDA), pri čemer bodo zagotovljeni ustrezni zaščitni ukrepi za varovanje vaših osebnih podatkov (prenosi na temelju zavezujočih poslovnih pravilih in uporabi standardnih pogodbenih klavzul Evropske komisije).

Obdelava podatkov, ki jih pridobimo z uporabo piškotkov na spletnih straneh Generali Kluba ugodnosti (www.agenza-klub.si), izvajamo v skladu s politiko uporabe piškotkov (https://www.agenza.si/politika-piskotkov/
Podatki o članih uporabi spletnih strani ustanoviteljice in Agenze Kluba ugodnosti se uporabljajo za oblikovanje priporočil le v primeru, da je član sprejel takšno uporabo piškotkov na posameznem spletišču.

Nameni, za katere se obdelujejo osebni podatki, pravni temelj za njihovo obdelavo in pravice članov so navedeni v spodnji tabeli: Podrobnosti glede obdelave osebnih podatkov posameznikov pri posameznem upravljavcu so navedene tudi v politikah zasebnosti na spletni strani www.agenza.si

blank

Podrobnosti glede obdelave osebnih podatkov posameznikov pri posameznem upravljavcu so navedene tudi v politikah zasebnosti na spletni strani www.agenza.si