Splošno
Spletno mesto je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na spletnih naslovih www.agenza.si Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu navedene pogoje uporabe in da se z njimi strinja. Priporočljivo je, da uporabnik zaradi morebitnih sprememb in dopolnitev tega pravnega obvestila ob vsakem obisku spletnega mesta ali aplikacije pozorno prebere in znova pregleda veljavno pravno obvestilo, saj ga obvezuje. Namen spletnega mesta in aplikacije je predstaviti splošne informacije o Agenza d.o.o.., ekskluzivni zastopnik za GENERALI d.d , njegovi ponudbi ter poslovanju. Vse vsebine, ki se nahajajo na spletnem mestu in aplikaciji so informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to za posamezen primer izrecno navedeno.

Omejitev odgovornosti

Agenza d.o.o.. ekskluzivni zastopnik za GENERALI d.d si bo prizadeval, da bodo podatki na spletnem mestu in aplikaciji pravilni in ažurni ter delovanje spletnega mesta in aplikacije nemoteno, vendar v primeru morebitnih tipografskih napak, zamud ter pomanjkljivosti pri vnašanju podatkov kakor tudi zaradi uporabe, nemožnosti uporabe ali motenega delovanja spletnega mesta in aplikacije ni odgovoren za premoženjsko ali nepremoženjsko škodo ali izgubljeni dobiček, ki bi lahko s tem nastala uporabniku. Agenza d.o.o.. ekskluzivni zastopnik za GENERALI d.d  ima pravico, da vsebino spletnega mesta in aplikacije kadarkoli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremeni in dopolni brez predhodnega obvestila. Spremembe in dopolnitve začnejo veljati takoj, ko so objavljene, razen če objavljena vsebina ne določa drugače. Spletno mesto in aplikacija lahko vsebujeta tudi informacije o tretjih osebah. Kjer je to v smislu dodatne priložnosti za uporabnike spletnega mesta in aplikacije smiselno, so hipertekstualne povezave do spletnih strani tretjih oseb ustrezno označene. Agenza d.o.o.. ekskluzivni zastopnik za GENERALI d.d ne pozna vsebine informacij, vsebovanih na spletnih straneh tretjih oseb, zato je pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani njegova odgovornost za vse primere izključena.