O zavarovanju

Montažno zavarovanje praviloma sklene izvajalec montažnih del, lahko pa tudi investitor. Zavarovanje krije uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi temeljnih ali dodatnih nevarnosti.

Podrobno

PREDMETI MONTAŽNEGA ZAVAROVANJA SO:

MONTAŽNO ZAVAROVANJE KRIJE NASLEDNJE NEVARNOSTI:

Temeljne nevarnosti:

Dodatne nevarnosti:

Pogosta vprašanja

  • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
  • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
  • Nastalo škodo fotografirajte.
  • V primeru požara, eksplozije, vlomne ali navadne tatvine takoj obvestite pristojno policijsko postajo ter navedite, katere stvari so bile uničene, poškodovane ali odnesene.
  • Zavarovalnico obvestite takoj oziroma najkasneje v treh dneh, ko izveste za nastanek škodnega dogodka.
  • Zavarovalnici posredujte prijavo škode in morebitne slike poškodovanih predmetov in stvari. Predložite tudi vse podatke in dokaze, ki so vam na voljo za hitro in učinkovito reševanje vašega primera.

Hitra in preprosta prijava škode:

Natančnejši obseg zavarovalnega kritja je naveden v zavarovalnih pogojih, ki so na voljo na vseh sklepalnih mestih (v poslovalnicah) zavarovalnice GENERALI d.d. ter pri zastopnikih in jih boste prejeli ob sklenitvi zavarovanja.