O zavarovanju

Temeljno požarno zavarovanje (širše kritje) krije, v skladu z določili pogojev, uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi nevarnosti požara, strele, eksplozije, viharja, toče, padca zračnega plovila in še nekaterih drugih nevarnosti, navedenih v pogojih.

Kaj vse lahko zavarujete z dodatnimi kritji?

Če je posebej dogovorjeno, zavarovanje krije, v skladu z določili pogojev, uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari tudi zaradi nevarnosti:

 • poplave,
 • izliva vode,
 • vdora meteorne vode,
 • zemeljskega plazu,
 • teže snega,
 • izteka tekočine (lekaže),
 • vandalizma,
 • posrednega udara strele,
 • potresa in
 • še nekaterih drugih nevarnosti, navedenih v pogojih.
 

Za vse navedene nevarnosti lahko zavarujete:

 • zgradbe in druge nepremičnine: kot zgradbe štejejo vsi deli zgradbe, tudi temelji in kletni zidovi, vgrajene instalacije, vgrajena oprema (dvigala, centralno ogrevanje s cisterno za gorivo, bojlerji, klimatske naprave, hidroforji ipd.) 
 • premičnine v zgradbah: zavarujete lahko opremo, zaloge ter
 • ostalo po posebnem dogovoru.

Natančnejše opredelitve predmetov zavarovanja so navedene v pogojih.

Zgradbe in opremo lahko zavarujete na novo ali dejansko vrednost.

Podrobno

 • Požarno zavarovanje krije škodo, ki je posledica nevarnosti, za katero je bilo sklenjeno zavarovanje, ne pa druge posredne škode ali izgube zaradi nastanka zavarovalnega primera kot npr.:

  • odgovornosti,
  • izgubljene najemnine,
  • prekinitve dela,
  • zmanjšanja vrednosti in
  • podobnih izgub.

  Poleg zgoraj navedenega zavarovanje prav tako ne krije: škode zaradi jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne kontaminacije; škode zaradi vojne; škode, ki nastane v posredni ali neposredni povezavi s terorističnim dejanjem; škode zaradi temeljnih in dodatnih nevarnosti, ki nastane kot posledica potresa, če ni posebej dogovorjeno in ni plačana dodatna premija za zavarovanje potresa, …

Pogosta vprašanja

 • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
 • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
 • Nastalo škodo fotografirajte.
 • V primeru požara, eksplozije, udarca tujega motornega vozila ter vandalizma takoj obvestite pristojno policijsko postajo.
 • Zavarovalnico obvestite takoj oziroma najkasneje v treh dneh od dneva, ko ste izvedeli za nastanek zavarovalnega primera.
 • Zavarovalnici posredujte prijavo škode in morebitne slike poškodovanih predmetov. Predložite vse podatke in dokaze, ki so vam na voljo za hitro in učinkovito reševanje vašega primera.