O zavarovanju

Prednosti

Kaj krije zavarovanje?

Zavarovanje ponuja izplačilo nadomestila v višini 100 % dogovorjene zavarovalne vsote v primeru naslednjih težkih bolezni: srčni infarkt, možganska kap, rak, popolna in trajna odvisnost od tuje pomoči, bakterijski meningitis, encefalitis, paraliza in odpoved ledvic.

Zavarovanje ponuja izplačilo nadomestila v višini 50 % dogovorjene zavarovalne vsote v primeru naslednjih bolezni: embolija pljuč, benigni tumor na možganih, kronično obolenje jeter, kronično obolenje pljuč in slepota.

Izplačilo je možno za več različnih težkih bolezni, če med eno in drugo diagnozo pretečeta najmanj dve leti. Pogoj za izplačilo zavarovalnine je 30-dnevno preživetje po postavitvi diagnoze težke bolezni, v nasprotnem primeru se upravičencu izplača posmrtnina.

Zavarovanje ponuja izplačilo nadomestila do višine dogovorjene letne zavarovalne vsote za opravljen en ali več kirurških posegov v bolnišnični obravnavi z nočitvijo.

V zavarovalnem letu je možno izplačilo za več operacij na različnih organih do višine celotne dogovorjene zavarovalne vsote ali v odstotkih le-te, kar je odvisno od težavnosti posega. Pogoj za izplačilo zavarovalnine je 48-urno preživetje po opravljeni operaciji, v nasprotnem primeru se upravičencu izplača posmrtnina.

V primeru zavarovančeve smrti zavarovanje ponuja upravičencu izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote.

Informativni primer

Petra je sklenila zavarovanje Težke bolezni in operacije. Čez tri leta zboli za rakom na dojki, čemur sledi dolgotrajno zdravljenje in delna odstranitev dojke. Ker ima sklenjeno zavarovanje, od Generalija prejme denarno izplačilo v znesku 6.000 EUR za diagnozo težke bolezni in 375 EUR za opravljeno operacijo. Petra je s prejetimi sredstvi v skupnem znesku 6.375 EUR poskrbela za mirnejše in finančno stabilnejše življenje v času zdravljenja bolezni.

Izplačilo

DIAGNOZA TEŽKE BOLEZNI6.000 €
OPERACIJA375 €
SKUPAJ6.375 €
blank

Pogosta vprašanja

Zavarovanje velja najmanj 1 leto z možnostjo podaljševanja do preklica oziroma do dopolnjenega 65. leta starosti.

Ob sklenitvi zavarovanja je čakalna doba šest mesecev. V primerih kirurških posegov, ki so posledica nezgode, čakalna doba ne velja.

Zavarovanje ne krije tistih bolezni, za katere je bila postavljena diagnoza pred vključitvijo v zavarovanje ali v obdobju čakalne dobe, oziroma tistih posegov, ki so medicinsko indicirani pred vključitvijo v zavarovanje ali v obdobju čakalne dobe.

Izključeni so kirurški posegi, ki se izvajajo ambulantno ali v dnevni bolnišnični obravnavi, in posegi, ki so opravljeni v diagnostične namene ne glede na način opravljanja (npr. endoskopski posegi) ter lasersko opravljeni posegi.

Za osebe, starejše od 60 let, veljajo zmanjšane zavarovalne vsote za 50 % ob nastanku zavarovalnega primera, ki je posledica bolezni. V primeru nezgode omejitve ne veljajo.