blank

Družinski popust

Vozila družine, ki so vključena v Družinski popust, so deležna ugodnosti, ki izhajajo iz osebnega bonusa "škodno najboljšega" člana družine - torej družinskega člana, ki ima na zavarovalni polici dosežen najvišji bonus.