Zavarovanje odgovornosti lastnika vodnega plovila

Zavarovanje odgovornosti lastnika vodnega plovila je po zakonu obvezno zavarovanje, namenjeno kritju škode, ki jo pri plovbi povzročite tretjim osebam.