O zavarovanju

Podrobno

Zavarovanje elektronike je namenjeno:

 • podjetjem (ne glede na velikost),
 • različnim ustanovam in društvom,
 • samostojnim podjetnikom in
 • posameznikom.

Po posebnem dogovoru lahko zavarujete tudi:

 • materialno vrednost izmenljivih oziroma zunanjih pomnilnikov, kot so zunanji diski, zunanje tračne enote in podobno,
 • stroške ponovnega dnevnega vnosa podatkov na zunanje in notranje pomnilnike,
 • stroške ponovnega vnosa in nastavitve programske opreme,
 • stroške za najem drugega računalnika.

Pogosta vprašanja

 • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
 • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
 • Nastalo škodo fotografirajte.
 • V primeru požara, eksplozije, vlomne ali navadne tatvine takoj obvestite pristojno policijsko postajo ter navedite, katere stvari so bile uničene, poškodovane ali odnesene.
 • Zavarovalnico obvestite takoj oziroma najkasneje v treh dneh, ko izveste za nastanek škodnega dogodka.
 • Zavarovalnici posredujte prijavo škode in morebitne slike poškodovanih predmetov in stvari. Predložite tudi vse podatke in dokaze, ki so vam na voljo za hitro in učinkovito reševanje vašega primera.

Hitra in preprosta prijava škode:

Natančnejši obseg zavarovalnega kritja je naveden v zavarovalnih pogojih, ki so na voljo na vseh sklepalnih mestih (v poslovalnicah) zavarovalnice GENERALI d.d. ter pri zastopnikih in jih boste prejeli ob sklenitvi zavarovanja.