O zavarovanju

Zavarovanje stekla, v skladu z določili pogojev, krije škodo, nastalo zaradi loma ali razbitja stekla ali drugih zavarovanih stvari. Z zavarovanjem stekla lahko zavarujete:

 • vse vrste stekla,
 • marmorne plošče in plošče iz umetnega kamna na mizah, pultih, policah in drugod,
 • porcelanske umivalnike in straniščne školjke,
 • prometna ogledala,
 • panoje,
 • kulturne, zgodovinske ter nagrobne spomenike iz kamna, betona in kovine,
 • svetlobne napise in reklame z nesteklenimi deli in okvirji, ki so njihov sestavni del, ter
 • neonske in ostale svetlobne cevi s pripadajočo opremo ali brez nje. 

Podrobnosti

Predmet zavarovanja stekla ne morejo biti:

 • predmeti iz votlega stekla, steklo na svetilkah in reflektorjih, svetilna telesa vseh vrst, rentgenske, kremenčeve, radijske, televizijske in druge žarnice (cevi), fluorescenčne cevi in naprave za fluorescenčno razsvetljavo, stekla, ki se uporabljajo kot delovne priprave v procesu proizvodnje, leče in steklene krogle ter zaloge stekla in steklenega blaga vseh vrst,
 • predhodno razbite, počene in poškodovane stvari …

Pogosta vprašanja

 • Najprej poskrbite za svojo varnost in varnost drugih.
 • Po svojih močeh poskrbite za zmanjšanje oziroma preprečitev nadaljnjega nastajanja škode.
 • Nastalo škodo fotografirajte.
 • V primeru požara, eksplozije, vlomne ali navadne tatvine takoj obvestite pristojno policijsko postajo ter navedite, katere stvari so bile uničene, poškodovane ali odnesene.
 • Zavarovalnico obvestite takoj oziroma najkasneje v treh dneh, ko izveste za nastanek škodnega dogodka.
 • Zavarovalnici posredujte prijavo škode in morebitne slike poškodovanih predmetov in stvari. Predložite tudi vse podatke in dokaze, ki so vam na voljo za hitro in učinkovito reševanje vašega primera.

Hitra in preprosta prijava škode:

Natančnejši obseg zavarovalnega kritja je naveden v zavarovalnih pogojih, ki so na voljo na vseh sklepalnih mestih (v poslovalnicah) zavarovalnice GENERALI d.d. ter pri zastopnikih in jih boste prejeli ob sklenitvi zavarovanja.